Boek direct
Boek direct
Hotel times #1
Hotel aan de grachten.
Hotel times #5
Het entree.
Hotel times #3
Package deals you cannot refuse.
Hotel times #13
Luxe loft grachtenkamer voor 4 personen.
Hotel times #14
Grachtenkamer voor 2 personen.
Times #11
Design meets vintage.

Disclaimer

The Times Hotel verleent u hierbij toegang tot www.thetimeshotel.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. The Times Hotel behoudt zich daarbij het recht voor om elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.thetimeshotel.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van The Times Hotel.

Beperkte aansprakelijkheid
The Times Hotel spant zich in om de inhoud van www.thetimeshotel.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.thetimeshotel.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van The Times Hotel. Voor op www.thetimeshotel.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan The Times Hotel nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij The Times Hotel. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van The Times Hotel, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.